KHK

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanı Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Yükseköğretim Kurumları İle Yükseköğretim Üst Kuruluşları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
693 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
691 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
681 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (75 Yaş)
670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname