Standart Formlar

STANDART FORMLAR
[FORM:01] Aylıksız İzine Ayrılmak İçin Kullanılacak Form
[FORM:02] Aylıksız İzinden Dönüş İçin Kullanılacak Form
[FORM:03] Dekan/Müdür Yardımcısı Ataması İçin Kullanılacak Form
[FORM:04] Görev Süresi Uzatımı İçin Kullanılacak Form
[FORM:05] İstifa İçin Kullanılacak Form
[FORM:06] Müstafi İçin Kullanılacak Form
[FORM:07] Dekanlığa/Müdürlüğe Yardımcılarının Vekaleti Durumunda Kullanılacak Form
[FORM:08] Dekanlığa/Müdürlüğe Yrd. Dışında ve Gen. Sek./D. Bşk./Fak. Sek./Ens.Sek./Y.Okul Sek. Vekaleti İçin Form
[FORM:09] Yüksekokullarda Bölüm Başkanı Ataması İçin Kullanılacak Form
[FORM:10] Akademik Personel Atama Teklifi İçin Kullanılacak Form
[FORM:11] Rektörlük/Fakülte/Yüksekokul Ön Değerlendirme Tutanağı
[FORM:12] Rektörlük/Fakülte/Yüksekokul Değerlendirme Tutanağı
[FORM:13] Meslek Yüksekokulu Ön Değerlendirme Tutanağı
[FORM:14] Meslek Yüksekokulu Değerlendirme Tutanağı
[FORM:15] Yurtdışı Yıllık İzin Taleplerinde Rektörlükten Alınacak Onay Formu
[FORM:16] 31. Madde Görevlendirme Talebi (Yeni)
[FORM:17] 35. Madde Görevlendirme Talebi
[FORM:18] 35. Madde Kapsamında Ayrılış İşlemleri
[FORM:19] 35. Madde Görevlendirme Talebi (ÖYP)
[FORM:20] 35. Madde Kapsamında Ayrılış İşlemleri (ÖYP)
[FORM:22] 39. Madde (Yolluksuz, Gündeliksiz) Görevlendirme Talebi
[FORM:23] 39. Madde (Yolluklu, Gündelikli-15 Günü Aşan) Görevlendirme Talebi
[FORM:24] 40/a Görevlendirme Talebi
[FORM:25] Yurtdışı Görevlendirme (Y.Lisans Tez Aşaması-Azami 3 Ay)
[FORM:26] Yurtdışı Görevlendirme (Doktora Tez Aşaması-Azami 1 Yıl)
[FORM:27] Yurtdışı Görevlendirme (Doktora Sonrası Araştırma – Azami 1 Yıl)
[FORM:28] Dekanlığa/Müdürlüğe Yardımcılarının Vekaleti Durumunda Kullanılacak Form
[FORM:29] İdari Personel Yıllık İzin Talep Formu (Yeni)
[FORM:30] Akademik Personel Yıllık İzin Talep Formu (Yeni)
[FORM:31] ÜNİP Görevlendirme Talebi
[FORM:33] Raporların Hastalık İznine Çevrilmesine İlişkin Form (Yeni)
[FORM:34] Akademik Kurulların Oluşturulmasında Yeterli Öğretim Üyesi Bulunmadığı Takdirde Kullanılacak Form (Yeni)
[FORM:35] Ön Değerlendirme Tutanağı (Yabancı Dil) (Yeni)
[FORM:36] Değerlendirme Tutanağı (Yabancı Dil) (Yeni)