YÖK Uygulamaları

 

SUNULAR
Üniversitelere Akademik Kadro Tahsis Edilmesi
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
2547 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi ile Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Devirleri
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Çalıştırılması
2547 Sayılı Kanunun 40/b Maddesi Kapsamında Görevlendirme
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

 

ÖĞRETİM ELEMANI ATAMALARINA İLİŞKİN KARARLAR
ALES Muafiyeti – 1 (YÖK Uzmanlık Alanları)
ALES Muafiyeti – 2
ALES Puan Türü – 1
ALES Puan Türü – 2
ALES Puan Türü – 3
ALES Puan Türü – 4
ALES Puan Türü – 5
ALES Puan Türü – 6
ALES Eşdeğerliliği
Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Evrak Eksikliği (YÖK)
Öğretim Elemanı Giriş Sınavında Puan Barajı (YÖK)
Öğretim Görevlisi Alımlarında Tecrübe Şartı – 1 (YÖK)
Öğretim Görevlisi Alımlarında Tecrübe Şartı – 2 (YÖK)
YÖK Not Dönüşümü (5’li) (YÖK)
YÖK Not Dönüşümü (4’lü) (YÖK)
Öğretim Elemanı Alımlarında İzlenecek Yol (PDB)
Yüksek Lisans Tecrübe (YÖK)
Tezsiz Yüksek Lisans Tecrübe (YÖK)
Merkezi Yabancı Dil Sınavları (YÖK-DİL Öğretim Elemanları İçin)
Merkezi Yabancı Dil Sınavları (YÖK-DİL Öğretim Üyeleri İçin)
Öğretim Elemanı Alımlarında Puan Barajı
DİĞER KARARLAR
Yurtdışı Vakıf ve Özel Üniversitelerde Görevlendirme(YÖK)
2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi İdari Görev(YÖK)
Öğretim Elemanı Dolu Kadro Aktarımı – 1 (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)
Öğretim Elemanı Dolu Kadro Aktarımı – 2 (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)
Eğitime Ara Verilmesi (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)
Lisansüstü Programlar İçin Asgari Öğretim Üyesi Şartı (YÖK)
2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi – 1
2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi – 2
2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi – 1
2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi – 2
2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi – 3
2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi – 1
2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi – 2
2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi  – 1
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 2
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi  – 3
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 4
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi  – 5
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 6 (50/d-Kefaletname)
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 7
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 8
2547 Sayılı Kanunun 40/b. Maddesi
2547 Sayılı Kanunun 60/b. Maddesi
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Rektör Görevlendirme Yetkisi (YÖK)
Yabancı Dil Sınavı Geçerlilik Süresi – 1 (YÖK)
Yabancı Dil Sınavı Geçerlilik Süresi – 2 (YÖK)
Yabancı Dil Okutmanları Yüksek Lisans Şartı (YÖK Genel Kurul Kararı)
Yardımcı Doçentlerin Yabancı Dil Sınav Zorunluluğu (YÖK Genel Kurul Kararı)
Yardımcı Doçentlerin Yabanci Dil Sınavı(YDS, ÜDS, KPDS) Puan Barajları
Üniversitelerin Yönetmelik Çıkarma Yetkisi (YÖK Genel Kurul Kararı)
Doçentlik Sınavı Jüri Görev Bilgilerinin Toplanması
Doçent Unvanı Almış Ancak Kadroya Atanmamış Doçentler (YÖK)
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Yurtdışı Görevlendirmesi (BÜMKO)
Lisansüstü Eğitimlerde Yabancı Dil Geçerliliği (ÜAK)
Akademik Kurulların Oluşturulması (YÖK)
2547 Sayılı Kanunun 50/d.’den 33/a.’ya Geçiş -1
2547 Sayılı Kanunun 50/d.’den 33/a.’ya Geçiş -2
ÜNİP Protokolü
ÜNİP Toplantı Sonuç Bildirgesi
Doktora Yeterlilik Sınavı
Yurtdışı Destekleri (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)
40/b ve 40/d Görevlendirmeleri
Mecburi Hizmet Devri (MEB)
Mecburi Hizmet Devri(YÖK)
Mecburi Hizmet Devri (Eş Durumu)
Disiplin Yönetmeliğinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Uygulanmasına Yönelik Yazı (YÖK)
Merkez Müdürlüklerinin Kuruluşuna İlişkin Yönetmelik Hakkında (Başbakanlık) – Ek
2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi
Yurtdışı Görevlendirme (MEB)
Araştırma Görevlilerin Derse Giremeyeceği Hakkında-1
Araştırma Görevlilerin Derse Giremeyeceği Hakkında-1
Lisansüstü Eğitimde Azami Süreler
Yasal Öğrenim Süresi-1 (Arş. Gör. Kadrolarına Başvuramayacaklar)
Yasal Öğrenim Süresi-2
Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri
Araştırma Görevlisi-Ders Verme
Tıp ve Sağlık Bilimleri Asgari Ölçütler
Türk Dili Edebiyatı,Tarih ve Hukuk Asgari Öğretim Üyesi
Lisansüstü Programlar Asgari Öğretim Üyesi