Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bir Üniversite Adına Diğer Bir Üniversitede Lisansüstü Eğitim Görev Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
Ceza Soruşturma Rehberi
Disiplin Rehberi ve Ekleri (Yeni)
Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Kılık Kıyafet Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları Hakkında Yönetmelik
Erzincan Üniversitesi Personeli İzin Usul ve Esasları
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği
Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği EK
Hizmetiçi Eğitim Yönergesi
Mecburi Hizmet Devri Usul ve Esasları